En slagkraftig byrå

När det gäller våra klienter snörar vi gärna på oss handskarna.

Entreprenadtvister, avtalsbrott, mögelskador, oklara kompanjonavtal, olagliga stämmobeslut, personligt ansvar för styrelseledamöter. Expropriation, fel i fastighet, stämningsansökningar, uteblivna betalningar, konkurshot. Betalningsförelägganden, kravbrev från advokater, uppsagda hyres- eller arrendeavtal, intrång. Skadestånd, utmätningar, oförmånliga fastighetsregleringar, myndighetsmissbruk, hot om jurist och rättsliga åtgärder.

Vi har valt att göra detta till vår vardag, för det skall inte behöva vara en del av din.

Henrik Johnsson, Advokat