En slagkraftig byrå

När det gäller våra klienter snörar vi gärna på oss handskarna.

Entreprenadtvister, avtalsbrott, mögelskador, oklara kompanjonavtal, olagliga stämmobeslut, personligt ansvar för styrelseledamöter. Expropriation, fel i fastighet, stämningsansökningar, uteblivna betalningar, konkurshot. Betalningsförelägganden, kravbrev från advokater, uppsagda hyres- eller arrendeavtal, intrång. Skadestånd, utmätningar, oförmånliga fastighetsregleringar, myndighetsmissbruk, hot om jurist och rättsliga åtgärder.

Vi har valt att göra detta till vår vardag, för det skall inte behöva vara en del av din.

Henrik Johnsson, Advokat

Reflektioner kring regeringens hyresstöd

Regeringen utfärdade en förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran. Som väntat är detta efterfrågat i dessa tider och det kan definitivt även ligga i hyresvärdens intresse att hjälpa sina hyresgäster genom en jobbig tid i syfte att om möjligt undvika nedläggningar och tomma lokaler.