Reflektioner kring regeringens hyresstöd

Som bekant utfärdade regeringen för några dagar sedan en förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran. Som väntat är detta något som många hyresgäster frågar efter i dessa tider och det kan definitivt även ligga i hyresvärdens intresse att hjälpa sina hyresgäster genom en jobbig tid i syfte att om möjligt undvika nedläggningar och tomma lokaler.

Reglerna förutsätter, lite förenklat, att staten i vissa fall betalar ut upptill 25 % av den ordinarie hyran om hyresvärden och hyresgästen kommer överens om att sätta ned hyran till hälften under perioden april-juni 2020. Redan här framgår en viktig sak: Det rör sig om en frivillig och ömsesidig överenskommelse mellan parterna, och är ingen absolut rättighet för en hyresgäst som har det tufft. En hyresgäst som väljer att inte använda sig av de andra stödinsatser som står till buds (nedsatta arbetsgivaravgifter, möjligheten att deltidspermittera övertalig personal och/eller möjligheten att periodisera tidigare ackumulerade överskott för att nämna några) kan inte räkna med att hyresvärden utan vidare avstår en fjärdedel av sina intäkter.

Det är endast ett antal särskilt utsatta branscher som kvalificerar för det nya stödet, dessa definieras i förordningens 5 §. Några exempel på verksamheter som omfattas är;
– hotell
– restauranger
– vissa butiksverksamheter (t.ex. klädbutiker, optiker och guldsmedsaffärer)
– frisörer
– gym

Vidare kan inte hyresgäster påräkna något stöd om de redan innan coronapandemin utbröt (31/12 2019) befann sig i ekonomiska svårigheter på visst sätt. För att övertyga en hyresvärd om det kloka i att ge sina pengar till en hyresgäst i nöd, så förutsätter det alltså typiskt sett att hyresgästen öppnar sina böcker och på ett transparent sätt redovisar sitt behov därav.

Mot denna bakgrund räcker det alltså inte med att bara skicka ett ”tiggarbrev” till sin hyresvärd och tro att vederbörande utan vidare skall sätta ned hyran under den aktuella perioden. Är du genuint intresserad av att föra en konstruktiv dialog kring dessa saker behöver du vara påläst och föra samtalet med utgångspunkt i gällande regler, oavsett om du är fastighetsägare eller hyresgäst.

Om du vill ha hjälp att undvika fallgropar i diskussioner rörande det nya hyresstödet, är du välkommen att kontakta oss.

Henrik Johnsson är en affärsorienterad och lösningsfokuserad advokat med bred och mångårig erfarenhet av fastighetsjuridik. Henrik har grundat och arbetar på Advokatfirman Proforma AB som har kontor i Lund och Hässleholm. Du hittar honom och hans kollegor på http://www.proforma.se/.

Länk till regeringens förordning:
https://www.svenskforfattningssamling.se/…/…/SFS2020-237.pdf

Förteckning över vilka branscher som kan påräkna stöd:
https://www.regeringen.se/…/200407-sni-koder_branscher-att-…

(Obs! Detta inlägg innehåller allmänt hållen information och därtill en del personliga reflektioner utifrån advokat Henrik Johnssons yrkeserfarenhet. Den utgör således inte till någon del juridisk rådgivning.)